(1)
Maisaroh, M.; Sumiati, A. TANTANGAN DAN PELUANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK MEMPERKUAT KESEJAHTERAAN UMAT. econosains 2017, 9, 133-145.