Maisaroh, Maisaroh, and Ati Sumiati. 2017. “TANTANGAN DAN PELUANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK MEMPERKUAT KESEJAHTERAAN UMAT”. Jurnal Ilmiah Econosains 9 (2), 133-45. https://doi.org/10.21009/econosains.0092.04.