[1]
M. Maisaroh and A. Sumiati, “TANTANGAN DAN PELUANG PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK MEMPERKUAT KESEJAHTERAAN UMAT”, econosains, vol. 9, no. 2, pp. 133-145, Apr. 2017.