(1)
Robet, R. Dalam Pelukan Massa: Pandangan Alamiah Massa Dan Kuasa Dalam Elias Canetti. IJSEP 2018, 1, 1 - 12.