[1]
R. Robet, “Dalam Pelukan Massa: Pandangan Alamiah Massa dan Kuasa dalam Elias Canetti”, IJSEP, vol. 1, no. 1, pp. 1 - 12, Mar. 2018.