[1]
Khoirun Nisaa Arnoi and Dwiyanto Djoko Pranowo 2020. ENGLISH LEARNING EVALUATION IN EF “ENGLISH FIRST” BANDAR LAMPUNG. Jurnal Evaluasi Pendidikan. 11, 1 (Jun. 2020), 1 - 6. DOI:https://doi.org/10.21009/JEP.0111.01.