Khoirun Nisaa Arnoi and Dwiyanto Djoko Pranowo (2020) “ENGLISH LEARNING EVALUATION IN EF ‘ENGLISH FIRST’ BANDAR LAMPUNG”, Jurnal Evaluasi Pendidikan, 11(1), pp. 1 - 6. doi: 10.21009/JEP.0111.01.