Khoirun Nisaa Arnoi, and Dwiyanto Djoko Pranowo. “ENGLISH LEARNING EVALUATION IN EF ‘ENGLISH FIRST’ BANDAR LAMPUNG”. Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 11, no. 1, June 2020, pp. 1 - 6, doi:10.21009/JEP.0111.01.