Ismaniar, I. (2018). MODEL PERMAINAN ESTAFET BAIT LAGU UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMUSATAN PERHATIAN PADA ANAK. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 12(1), 77 - 87. https://doi.org/10.21009//JPUD.121.07