Sahbanj, R. W., A. Hadiyanto, and A. Hakam. “Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Mental Kerohanian Islam Dalam Meningkatkan Etos Kerja Anggota TNI AD”. Jurnal Studi Al-Qur’an, Vol. 13, no. 2, July 2017, pp. 119 -42, doi:10.21009/JSQ.013.2.01.