[1]
Nugroho, F.I. and Sabardila, A. 2023. PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022. Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. 22, 1 (Jan. 2023), 8-19. DOI:https://doi.org/10.21009/bahtera.221.02.