(1)
Nugroho, F. I.; Sabardila, A. PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022. Bahtera 2023, 22, 8-19.