Nugroho, F. I., & Sabardila, A. (2023). PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022. Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 22(1), 8-19. https://doi.org/10.21009/bahtera.221.02