NUGROHO, F. I.; SABARDILA, A. PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022. Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, v. 22, n. 1, p. 8-19, 8 Jan. 2023.