Nugroho, F. I. and Sabardila, A. (2023) “PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022”, Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 22(1), pp. 8-19. doi: 10.21009/bahtera.221.02.