[1]
F. I. Nugroho and A. Sabardila, “PENANDA HUBUNGAN GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM BERITA KOMPAS EDISI BULAN APRIL 2022”, Bahtera, vol. 22, no. 1, pp. 8-19, Jan. 2023.