Irfanullah, G. (2017). Hubungan Harmonis antara Muslim dan Yahudi sejak Masa Kenabian sampai Masa Umayyah di Al-Andalus. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(1), 63-78. https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.04