Irfanullah, G. (2017) “Hubungan Harmonis antara Muslim dan Yahudi sejak Masa Kenabian sampai Masa Umayyah di Al-Andalus”, Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(1), pp. 63-78. doi: 10.21009/hayula.001.1.04.