Hambali, A. “Kesetaraan Radikal: Analisis Pemikiran Pendidikan Jacques Ranciere”. Indonesian Journal of Sociology and Education Policy, Vol. 2, no. 2, Mar. 2018, pp. 1 - 25, doi:10.21009/ijsep.022.01.