Westomi, J. A., N. Ibrahim, and M. Sukardjo. “Pengembangan Paket Modul Cetak Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Siswa SMA Negeri 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 20, no. 2, Aug. 2018, pp. 138-51, doi:10.21009/jtp.v20i2.8628.