Editor in Chief:

Siti Ansoriyah (Universitas Negeri Jakarta) [Sinta] [Google Scholar]

 

Editors:

Rahmah Purwahida (Universitas Negeri Jakarta) [Sinta][Google Scholar]

N. Lia Marliana (Universitas Negeri Jakarta) [Sinta] [Google Scholar]

Sam Mukhtar Chaniago (Universitas Negeri Jakarta) [Sinta] [Google Scholar]

Muhammad Yazidus Syukri (Politeknik Negeri Bandung)[Sinta] [Google Scholar]

Nuraini Fatimah (Universitas Muhammadiyah  Surakarta) [Google Scholar]

Bayu Dwi Nurwicaksono (Politeknik Negeri Media Kreatif) [Google Scholar]

 

Language  and Layout Editors:

Mohammad Febryanto (Politeknik Negeri Bandung)

Nori Purwanasari (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)