Editorial Board

Susunan Dewan Redaksi Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional

Penasehat                                 : Djaali

Penanggung Jawab                 : Agus Dudung

Ketua Penyunting                    : Ivan Hanafi

Wakil Ketua                               : Masus Subekti

Pelaksana                                  : Rina Febriana

                                                       Yuliatri Sastrawijaya

                                                       Henita Rahmayanti

                                                       Yusfita Chrisnawati

                                                       Yunita Sari

                                                       M. Yusro

                                                       Aodah Diamah

                                                       Tarma

                                                       Ragil Sukarno

Pelaksana Tata Usaha             : Wiwiek Marwiyah

Pelaksana Teknis                     : Septian Agung Rianto